Varslingstjeneste

Velkommen til North Atlantic Drilling AS sin varslingstjeneste. Tjenesten er administrert av en uavhengig tredjepart, BDO compliance og gransking, som er en del av det internasjonale revisjons- og rådgivningsselskapet BDO AS. 

Dette er et konfidensielt rapporteringssystem for ansatte, konsulenter og kontraktører i North Atlantic Drilling så vel som andre uavhengige parter North Atlantic Drilling har forretningsforbindelser med. Det kan rapporteres om kritikkverdige forhold (ulovlige/uetiske forhold) innen North Atlantic Drillings virksomhet, inkludert leverandører og/eller joint venture partnere til North Atlantic Drilling. 

Du bes om å ta stilling til hvilket anonymitetsnivå du ønsker. Det foreligger tre ulike valgmuligheter i forhold til anonymitet:

Ikke anonym- Både BDO og North Atlantic Drilling vil behandle din identitet konfidensielt og bare personer som trenger informasjon for å arbeide videre med saken vil få tilgang til opplysninger om din identitet. Denne løsningen gir BDO og North Atlantic Drilling muligheten til raskt å kunne ta tak i saken og informere deg underveis. Du kan også bli kontaktet og stilt oppfølgingsspørsmål.

Forbli anonym overfor North Atlantic Drilling, men ikke overfor BDO - Du kan velge å opplyse kontaktinformasjon overfor BDO, men be om at denne ikke oppgis til North Atlantic Drilling. BDO vil da ikke gi informasjon om din identitet videre til North Atlantic Drilling. På denne måten kan BDO følge opp saken gjennom gransking og de kan også stille oppfølgingsspørsmål til deg. 

Forbli anonym overfor alle - Ved dette valget vil verken BDO eller North Atlantic Drilling kjenne din identitet. Hvis du vil være helt anonym, vennligst huk av boksen "Jeg vil være anonym" nedenfor.

HUSK: Alle saker behandles konfidensielt og alle anses like viktige uavhengige av hvordan de rapporteres og valg av anonymitetsnivå.Norsk | English
Informasjon om deg som varsler
Dersom du ikke ønsker å være anonym kan du oppgi opplysningene under.